fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Никола Панчевски

Специјалист по гинекологија и акушерство

2004
Специјалист по менаџмент
Универзитет Минхен, Германија
1998
Специјалист по гинекологија и акушерство – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1990
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за гинекологија и акушерство, специјалист по гинекологија и акушерство, Медицински директор на болницата 2010-2012
2005 – 2007
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје
Медицински директор 2005-2007
2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје
Специјалист по гинекологија и акушерство

2005
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
Медицински факултет, асистент
1998 – 2000
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство