fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Никола Баџаков

Специјалист по гинекологија и акушерство

2000
Доцент по гинекологија и акушерство – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1999
Докторира „Интроитална ехосонографија во дијагностиката на уринарната стрес инконтиненција кај жената“ – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1989
Специјализација по гинекологија и акушерство Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1982-1984
Медицински факултет – Скопје
Постдипломски студии
1981
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2005
Frauenklinik im Weimar, Germany, kaj Prof. Hoeckel и Prof. Schneider, Радикална абдоминална хистеректомија и лапароскопска радикална хистеректомија кај Цервикален Карцином.
2005
Aristothelis University Thessaloniki, Greece, Prof. Farr Nezhat, роботска радикална хистеректомија кај Цервикален Карцином.

1998
Copenhagen, Denmark, Clinic of Ob/Gyn and urology kaj Prof. Mouritsen
лапароскопска colposuspension
1998
Frauenklinik im Klinikum, Schwerin, Germany, Prof. Petri, Минимално инвазивна хирургија во урогинекологијата (TVT, TOT, sacrospinous suspension – vault prolaps на вагината),
1996
University clinical center, department of gynecology, Leiden Holland, Prof. Trimbos “Nerve spearing”
Aбдоминална радикална хирургија кај Цервикален Карцином
1994
University clinical center, Maastricht, Holland, – Prof. Jangnekt,
Eхосонографија во урогинекологијата и уролошки деривации кај тежок interstitiјalen cistit;
1993
Grouppe hopitalier “Pittie Salpetrierre”, Париз, Франција – Prof. Blondon
Eдукација во абдоминалната радикална хистеректомија при цервикален карцином, колпоскопија, хирургија на генитален пролапс
1992
University clinic of OB/Gyn Oulu, Finland, Prof. Kauppila – Воведување на ехосонографијата во урогинекологијата, минимално инвазивна хирургија во урогинекологијата. TVT, TOT, laparoskopska colposuspensiјa I laparoskopska histerektomija, Prof. Jouppila за интервентна сонографија во перинатологијата

Visiting doctor – Aarhus, Гетеборг, Варшава, Прага

2010 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за гинекологија и акушерство
2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје
1999-2001
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство, Началник на одделот за гинеколошка урологија и тазова статика
1994-1999
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство, Шеф на одделот за гинеколошка урологија и тазова статика
1990-1994
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство, Специјалист за гинеколошка урологија и тазова статика
1989-1990
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство, Специјалист во родилни сали
1985-1989
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство, Специјализант
1983 – 1989
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство – Скопје, стажант

1995 и 1998 год., дел од едукативниот стручен тим во дијагностиката и хирургијата на гениталниот пролапс и уринарната стрес инконтиненција кај жената, Клиника за гинекологија и акушерство, Медицински факултет, Скопје,
како повикан предавач во Љубљана, Белград, Нови Сад, Ниш, Приштина и на школата за ултразвук во гинекологијата и акушерството, Ian Donald (Inter University School of Medical Ultrasound), Охрид.

Носител на научно истражувачки проект “Гениталниот пролапс кај жената во Република Македонија“, финансиран од Министерство за наука на Р. Македонија.

Здружението на обстетричари и гинеколози на Македонија,

Здружението за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија,

EUGA ( Европска асоцијација за урогинекологија), representative for Macedonia,

IUGA ( Интернационалната асоцијација за урогинекологија ),

ICS ( Интернационалната асоцијација за континенција ),

MIPS (Медитеранска асоцијација за инконтиненција и  пелвична дисфункција ),

IGCS(Интернационалната асоцијација за гинеколошки канцер),

ESGO ( Европската асоцијација за гинеколошкаонкологија),

AAGL( Америчката асоцијација на гинеколошки лапроскописти ),

ESGE ( Европската асоцијација за гинеколошка ендоскопија ),

MESGE ( Медитеранска асоцијација за гинеколошка ендоскопија)

Лапараскопија