fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Неда Трајковска

Специјалист по трауматологија

2016
Субспецијализација по трауматологија
Eдукација за ендопротези на рачен зглоб и скочен зглоб, реконструктивни операции на стопало и корективни операции на халлуx валгус во Клиника за ортопедија и трауматологија ЛОВРАН, Хрватска во октомври-ноември 2016 година
2011
Специјалист по општа хирургија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје. Македонија
2008
Клиника за трауматологија и ортопедија St. Georg, Leipzig, Germany
2004
Медицински факултет – Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје. Македонија

2011 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за трауматологија, хирург
2004-2011

Универзитетски Клинички центар – Скопје
Клиника за трауматологија

Macedonian Association of Orthopaedics and Traumatology (MAOT)
AO Trauma,
AO Spine,
Spine Experts Group (SEG)