fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Наталија Георгиевска

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување

2005
Усовршување AKH Wien General Hospital
Виена, Австрија
2002
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1996
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2014 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за анестезиологија и реанимација, Д- р специјалист
2008 – 2014
ПЗУ Ремедика, Скопје
Д-р специјалист по анестезиологија и реанимација
2002 – 2008
Клиника за хируршки болести – Св. Наум Охридски
Д-р специјалист по анестезиологија и реанимација
1998 – 2002
Клиника за хируршки болести – Св. Наум Охридски
Доктор на специјализација
1997
Клиника за хируршки болести – Св. Наум Охридски доктор стажант

– Лекарска комора на Р. Македонија
– Здружение на анестезиолози на Р. Македонија – ЗЛАРИЛ

– Англиски