fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Прим. д-р Мирјана Петровска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2007
Примариус
Министерство за здравство – Република Македонија
1996
Специјалист по анестезиологија со реанимација – Медицински факултет Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1986
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија реанимација и интензивно лекување
2009 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
2007 – 2009
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Оддел за стоматологија, анестезиолог
1991 – 2010
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Хируршки Клиники
1990 – 1991
Клинички центар Љубљана, Словенија
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување

ЗЛАРИЛ – здружение на кардиолози МАкедонија
ESA – Европско здружение за анестезиолози