fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Милчо Мицевски

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

1997
Специјалист по анестезиологија и реанимација – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1988
Медицински факултет -Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010-сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
2009 – 2010
Специјална болница за Гинекологија и акушерство – „Мала Богородица“
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
2007 – 2009
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за стоматологија, анестезиолог
1989 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување

ЗЛАРИЛ (здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Р. Македонија)