fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Михаило Поповиќ

Специјалист по гинекологија и акушерство

2010

Меѓународна школа за ултразвук
Белград, Р.Србија
2005
Медицински факултет – Скопје, асистент
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2001
Меѓународна школа за гинеколошка ендоскопија.
Клиничкиот центар, Љубљана-Словенија
1998
Специјалист по гинекологија и акушерство – Медицински факултет, Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1989
Медицински факултет – Скопје, Р.Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за асистирана репродукција
2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство – „Мала Богородица“ – Скопје
Оддел за асистирана репродукција и инвитро фертилизација
2005
Асистент на Медицински факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1998 – 2001
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство

Член е на Американско здружение за хумана репродукција – 2001
Европско здружение за хумана репродукција – 2002