fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Методи Симјановски

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

1986
Специјалист по анестезиологија и реанимација – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1997

Ортопедска болница-Валдотра, Словенија

1997

Клинички центар-Љубљана, Словенија

1993, 1995

Ортопедска клиника, Касел, Германија

1978
Медицински факултет -Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010-сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство –„ Мала Богородица“ – Скопје
Специјалист по анестезиологија и реанимација
1987 – 2001
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за ортопедија – Скопје
1978 – 1987
Медицински центар – Тетово

ЗЛАРИЛ (здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Р. Македонија)