fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Маринела Василевска

Генетичар

2014
Доктор на биолошки науки – Хумана Генетика
Природно математички факултет – Скопје
2005
Магистер на биолошки науки – Природно математички факултет – Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1998
Инженер по биологија – Институт по биологија – Природно математички факултет – Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Дијагностички лаборатории, Раководител на цитогенетска лабораторија
2002 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје
Цитогенетска лабораторија, Цитогенетичар
2001 – 2002
GNSR ( Центар за национално истражување и наука)
Оддел за генетика и неврогенетика – Орлеанс, Р. Франција, стажант
1999 – 2000
Демонстратор по предметот генетика, Институт по биологија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

European Cytogenetic Association
Македонско друштво за хумана генетика