fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-Р МЕД. НАУКИ Марина Темелковска Стевановска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2015 год. – одбрана на докторска теза
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
2011 год. – магистратура
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
2003 год. – специјалистички испит
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1995 Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

1997-2001
КАРИЛ волонтер
1999-2003
КАРИЛ специјализант
2003-2011
КАРИЛ специјалист анестезиолог
2011-2017
КАРИЛ специјалист – одделенски раководител на оддел за трауматологија
2017
Клиничка болница „Аџибадем Систина“

Лекарска комора на Македонија
МCA – Македонска асоцијација на анестезиолози
MЛД – Mакедонско лекарско друштво
ESRA – Европско здружение за локална анестезија
KMA – „Kuwait Medical Association“ (Медицинска асоцијација на Кувајт)

23 авторски публикации
17 коатворски публикации

Англиски
Германски