fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-Р МЕД. НАУКИ Маргарита Ловач Чепујноска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија
2016
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје
Медицински факултет, Скопје
Доктор на медицински науки – клиничка медицина

2011
Трет циклус докторски студии по Клиничка медицина
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје
2002
Специјализација по анестезиологија и реанимација
Медицински факултет, Скопје
1994
Медицински факултет, Скопје

2015 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
2006 – 2015
Приватна општа болница „Ремедика“ – Оддел за анестезија
2002 -2006
Универзитетска Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување
1997- 2002
Специјална болница за гинекологија и акушерство, Чаир – Скопје (Оддел за анестезија)

ЗЛАРИЛ – Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Македонија
ESRA – Европско здружение за локална анестезија
МСА – Македонска асоцијација на анестезиолози

Англиски
Француски