fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Прим. м-р д-р Љупчо Стојковски

Специјалист по нефрологија

2007
Примариус
Министерство за здравство на Република Македонија
2007
Континуирана развојна програма за здравствени менаџери
Министерство за здравство – Р. Македонија
2006
Супспецијализација по нефрологија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1999
Магистер по нефрологија, Медицински факултет – Скопје,
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1996
Перитонеална дијализа
Клинички центар,Љубљана, Словенија
1995
Трансплант координатор
Клиничка болница, Барселона, Шпанија
1994
Специјалист по интерна медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1989 – 1994
Медицински факултет – Скопје, специјализант по интерна медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1988 – 1990
“Controlled, clinical study on the influence of subcutaneous rh – EPO therapy on morbidity and tolerance in hemodialyzed patients with end-stage renal disease (ESRD)
Member of the team for protective multicentre project – Mannheim, Germany
1986 – 1987
Медицински факултет – Скопје, стажант
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1985
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2011 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Медицински директор, 2012
2010
Специјална болница за нефрологија – „Диамед“ – Скопје, Р. Македонија
Медицински директор
2000
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за нефрологија, Оддел за перитонеална дијализа, шеф на оддел, специјалист нефролог
1992 – 2008
Медицински факултет – Скопје, асистент по интерна медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

1988 – 2010

Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за нефрологија, нефролог

Member of the Macedonian Medical Association
Member of the Macedonian Nephrology Association
Member of the European Renal Association (ERA) and European Dialysis and transplantation Association (EDTA)