fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Љуљзим Агаи

Специјалист по неврохирургија

2012
Усовршување по неврохирургија Проф. Роман Бошњак
Клинички центар Љубљана, Словенија
2011
Експериментална неврохирургија и невроанатомија – Проф. Барт Нутин
Лувен, Белгија
2006
АКХ
Виена, Австрија
2006
Усовршување по неврохирургија – Проф. Винко Доленц,
Клинички центар Љубљана, Словенија
1996
Специјалист по неврохирургија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Р. Македонија
1996
Усовршување по неврохирургија –

Болница Св. Мариен Лунен, Германија
1990 – 1994
Специјализација по неврохирургија
Клиничка Болница „ Сестре Милосрднице“Загреб, Р. Хрватска
1987
Медицински факултет
Универзитет Приштина

2014 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за неврохирургија, специјалист по неврохирургија
2011 – 2014
О.Б. Ремедика – Скопје
Оддел за неврохирургија, специјалист по неврохирургија
2000 – 2011
Универзитетски клинички центар – Скопје
Оддел за неврохирургија, специјалист по неврохирургија
1994 – 1996
Универзитетски клинички центар – Скопје
Оддел за неврохирургија, специјализант
1990 – 1994
Клиничка болница „Сестре Милосрднице“
Оддел за неврохирургија, специјализант
1989 – 1990
Клинички центар – Приштина
Оддел за неврохирургија, специјализант
1987 – 1989
Здравствен дом – Приштина
Општ лекар

Македонски
Англиски
Германски
Италијански