fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Љирим Демири

Специјалист по оториноларингологија

2014
Студиски престој и едукација од областа на онколошка и ласерска хирургија на глава и врат
2010
Студиски престој и едукација од областа на онколошка хирургија; хирургија на глава и врат; хирургија на тироидна жлезда.
Клиничка болница „Сестре Молисрднице“ Загреб, Хрватска
2010
Специјалист по оториноларингологија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
2002
Медицински факултет „Мајка Тереза“– Тирана, Албанија

2015 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за оториноларингологија
2004- 2015
Универзитетски клинички центар – Скопје, Р. Македонија
Клиника за уво, нос и грло, Шеф на Оддел ендоскопија
2006 – 2015
Медицински факултет, Скопје
Асистент на катедрата за оториноларингологија

Treatment of bilateral recurrent laryngeal paralysis by arytenoidectomy and cordopexy

Г. Мицевски. В.Ќаев, Ѓ.Оровчанец, Н.Николовски, Љ.Демири

First Macedonian Congress of Oto-Rhino-Laryngology, September 28-30 2005, Ohrid

Cartilage autografts in nasal surgery

Г.Копачева, М.Кирјас, Ј.Нетковски, Ѓ.Ѓокиќ, Љ. Демири

Is the incidence of tonsillectomy influenced by the family, medical or social history? С.Тримческа, Г.Копаќева, Н.Муслиу, Љ. Демири

Лекарска комора на Р Македонија
Здружение на лекари по оториноларингологија на Р Македонија

Албански
Македонски
Англиски