fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Лилјана Муратовска

Специјалист по нуклеарна медицина

2013- во тек
Докторски студии по базична медицина
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2013
Едукација за клиничка примена на ПЕТ/КТ
Acibadem Maslak Турција

2008
Усовршување во областа на новите техники во молекуларно снимање и нуклеарна медицина
Болоња, Италија

2007
EANM усовршување по ПЕТ/КТ во областа на онкологијата
Виена, Австрија

2004
Специјалист по нуклеарна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2003
IAEA усовршување за производство и контрола на радиофармацевтски препарати
Agostino Gemelli University Hospital – Рим, Италија, Оддел за нуклеарна медицина

2003
Регионален курс за примена на радионуклидни техники во нефро-урологијата
(ESNM- Европска школа за нуклеарна медицина) Лимасол, Кипар

1999
Регионален курс за примена на радионуклидни техники во онкологија
(ESNM- Европска школа за нуклеарна медицина) Љубљана, Словенија

1994
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка Болница Аџибадем Систина
Оддел по нуклеарна медицина, специјалист по нуклеарна медицина, шеф на оддел нуклеарна медицина и ПЕТ центар

1997-сега

Дијагностика и третман на болести на  тироидна жлезда

1997 – 2010
Институт по патофизиологија и нуклеарна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

Македонска лекарска комора
Здружение за нуклеарна медицина на Р. Македонија
Македонско здружение за физиологија и антропологија
Европско и светско здружение за нуклеарна медицина

Ко-автор на практикум со вежби за општа и специјална патофизиологија за студентите на општа медицина, 2006.

Англиски
Италијански