fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Лилјана Хаџи-Пецова

Специјалист по хематологија

2006
Субспецијалист хематолог
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
2004
Доктор на медцински науки
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
1995
Специјалист по интерна медицина
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
1992
Магистер по медицински науки
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
1982
Специјалист по медицинска биохемија
Републички секретаријат за здравство и социјална политика, Скопје
1976
Доктор на медицина
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

2015 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за хематологија
1999 – 2015
Универзитетска клиника за хематологија, Скопје,
Раководител на одделение
1997- – 1999
Центар за контрола на канцер, Кувајт,
Хематолошко одделение
1983 – 1997
Клиника за хематологија, Клинички центар, Скопје,
Раководител на одделение
1978 – 1983
Воена болница, Лабораторија
1976 – 1977
Инфективна клиника, Доктор на одделение

Македонско лекарско друштво
Здружение на хематолози на Македонија