fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Јасмина Крстевска

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување

2014
Специјализација по анестезиологија
Медицински факултет Св.Кирил и Методиј Скопје

2006
Медицински факултет
Тракиски универзитет Стара Загора-Р.Бугарија

2022-сега

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

Одделение Анестезија и Операциони сали

2017-2022
ЈЗУ Клиника за акушерство и гинекологија Анестезиологија

2008-2017
ЈЗУ Клиничка болница Др.Трифун Пановски -Битола САРИЛ

2007
ПЗУ Д-р Благица Матичен лекар

англиски, бугарски и српско-хрватски

• Horners syndrome after epidural anesthesia for caesarean section-VI Macedonian Congress of Anesthesiology,reanimation and Intensive care-Ohrid 2019
• Turner syndrome and anesthesia for cesareon section-VI Macedonian Congress of Anesthesiology,Reanimation and Intensive care –Ohrid 2019
• Хипотензија кај спинална анестезија наспроти краткотрајна интравенска анестезија -МЛД конгрес 2020
• Labor epidural analgesia versus combined epi-spinal analgesia-МЛД конгрес 2020

Коавторски:

• Spinal Anesthesia for Cesarean Delivery in a Parturient with Klippel-Feil Sindrome –Euroanesthesia- Barcelona 2020
• Hemodinamic diference in obstetric patients lead BU SAB L3-L4 betwen covid 19 PCR +(non or mild symptoms) and PCR – group –ESAIC Milano 2020

Благодарница од САРИЛ Битола, за придонесот во развојот и афирмацијата на службата