fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Доц. д-р Корнелија Трајкова

Специјалист по гинекологија и акушерство

2000
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2007
Специјалистички испит по гинекологија и акушерство
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2012
Магистер по медицински науки
Медицински факултет Скопје
Унивезитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2019
Докторски студии по клиничка медицина, гинекологија и акушерство
Медицински факултет Скопје
Унивезитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2015
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за гинекологија и акушерство

2008-2015
помлад асистент/асистент на Медицински факултет Скопје
Унивезитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2002-2015
ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

2001-2002
Алкалоид АД Скопје

2021-
Факултет за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип – доцент

• Член на едукативен одбор на Здружението за перинатална медицина на Југоисточна Европа (South-East Society of Perinatal Medicine-SEESPM).
• Член на Националниот Комитет за Безбедно Мајчинство од формирањето до 2012г.
• Член на работната група за изготвување на Национална стратегија за безбедно мајчинство при Министерство за Здравство на РМ и UNICEF до 2012.
• Член на националниот стручен тим за усвојување и адаптација на Клинички упатства од област на перинатологија 2008-2010
• Член на стручниот тим за надзор на гинеколошко-акушерските одделенија и болници во РМ, назначен од Министер за здравство на РМ 2009-2010
• Член на работната група за изработка-адаптација на МЗД Национални упатства од област на акушерство и гинекологија во 2012.
• Член на работната група за изготвување на мајчина книшка, при Министерство за Здравство на РМ 2011.
• Член на научен одбор на South-East European Congress of Perinatal Мedicine (SEECPM) и на Конгресот на Здружението на гинеколози и акушери на РМ во 2013.
• Член на Центар за кариера при Медицински факултет, УКИМ од 2014
• Член на Лекарска Комора на РМ, МЛД, национални и интернационални асоцијации од област на акушерство, гинекологија и перинатологија.
• Акредитиран испитувач при Лекарската комора на Македонија за стручен испит на доктори на медицина за стекнување со основна лиценца.

Англиски – активно
Германски – пасивно