fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Клементина Кузеска

Специјалист по гинекологија и акушерство

1999
Специјалист по гинекологија и акушерство
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
1998 – 2009
Медицински факултет – Скопје, асистент по гинекологија и акушерство
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
1996
Магистер – „Хумана репродукција“ – Медицински факултет – Белград, Р. Србија
Универзитет Белград – Белград, Р. Србија
1992
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за гинекологија и акушерство
2009-2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство – „Мала Богородица“ – Скопје
Одделение за асистирана репродукција