fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Камелија Симеонова

Доктор по општа медицина, Специјализант по детска и адултна психијатрија

2021
ДБТ- Dialectical behavior therapy
Бек институт,Пенсилванија, Соединети Американски Држави

2021
Emotional focused therapy Greece,
EFT psychotherapy counselling

2020 – Во тек
Когнитивно-бихејвиорална психотерапија
CBT therapy, Basic approach, CBT for Anxiety, акредитиран од Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME)
Институт Бек, Пенсилванија, Соединети Американски Држави

2018 – Во тек
Семејна и системска психотерапија
EFTA/ EAP акредитиран институт Институт за брак, семејство и системска пракса „Алтернатива“ – Скопје

2018 – Во тек
Специјализација по детска и адолесцентна психијатрија Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет – Скопје

2011 – 2016
Лиценциран доктор по општа медицина
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет – Скопје

2021
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Доктор по општа медицина

2018-2020
Доктор по општа медицина
Универзитетска Клиника за психијатрија, Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје Специјализант по детска и адолесцентна психијатрија

2016 – 2018
Доктор по општа медицина
Универзитетска клиника за детска хирургија, Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје Доктор по општа медицина

2016
Институт за судска медицина и криминалистика, Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје Волонтер, доктор по општа медицина

2014 – 2015
Универзитетска Клиника за хируршки болести „св. Наум Охридски“ – Скопје Волонтер

2006 – 2010
СОС Детско село – Скопје
Волонтер

2020 – Активно учевство на Виртуелен конгрес 2020 – Македонско лекарско друштво
– BECK Institute-CBT Basic Approach
– BECK Institute – CBT Anxiety
2019 – WPA – World Congress of Psychiatry
2018 – WPA – Dementia Congress
2016 – Macedonian – Japanese Vascular Neurosurgery Meeting
– Balkan States Anesthesia Days III – Orthopaedic Anesthesia and Intensive Care
2015 – Член на Организационен комитет – 39. Интернационален медицински научен конгрес – Охрид
– Neurosurgical Oncology Section – Medical Faculty Skopje
– Член на Организационен комитет – 6 World Healthcare Student Symposium
– Global Student Conference of Biomedical Science
– Асистент за регистрација на 64th IFMSA General Assembly
– 1st Balkan SCOPH Weekend – Sofia, Bulgaria
2013 – Член на Организационен комитет – 37th Интернационален медицински научен конгрес – Охрид

2012 – Член на Организационен комитет – 36th Интернационален медицински научен конгрес – Охрид

2016 – Во тек Лекарска комора на Северна Македонија

2016 – Во тек Македонско лекарско друштво

2011 – 2017 Македонска медицинска студентска асоцијација

Simeonov R., Petrovski M., Simeonova A., Risteski T., Jordanovska K., Cokleska N. (2017). Clostridial soft-tissue infection after severe leg injury – Интернационален конгрес на словенска асоцијација на детски хирурзи (SAOPS)

Симеонова, К., Ралева, М., Даневски, В. (2020). Психотерапевтски третман на генерализирано анксиозно растројство во период на Ковид-19 пандемија – МЛД Конгрес

Англиски јазик (BULATS ниво Б2)
Германски јазик (ниво А2)