fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Камелија Бушљетиќ

Специјалист по пулмологија

2017
одбрана на докторат – завршен труд под наслов “Улогата на статините во терапијата на хроничната обструктивна белодробна болест”
2004
Магистер по пулмо-алергологија „Маркери за системско воспаление на ХОББ“
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2000
Супспецијалист по интерна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1998
Специјалист по интерна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1993
Медицински факултет, асистент по интерна медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1989
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2013 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за пулмологија
2011
Универзитетски Клинички Центар Скопје, Р. Македонија
Клиника за пулмоалергологија, дијагноза и третман на опструктивна Sleep apnea,
2010
Универзитетски Клинички Центар Скопје, Р. Македонија
Клиника за пулмоалергологија, неинвазивна вентилација
2002
Универзитетски Клинички Центар Скопје, Р. Македонија
Клиника за пулмоалергологија, оддел за функционално испитување на белите дробови, шеф на оддел
1992 – 2013
Универзитетски Клинички Центар Скопје, Р. Македонија
Клиника за пулмоалергологија

1992 – Здружение на лекари на Р. Македонија
1998 – Европското респираторно здружение
1999 – Европската академија за алергологија и имунологија (EAACI)
2001 – Респираторно здружение на Р. Италија
2002 – Респираторно здружение на Р. Турција
Национален делегат на Р. Македонија во Европско респираторно здружение ( ERS )

Англиски
Италијански