fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Ивана Јовановска Христова

Специјалист по кардиологија
 • 2011
  Медицински факултет – Скопје
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Р Македонија
 • 2019
  Специјалист по кардиологија
  Медицински факултет – Скопје
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Р. Македонија
 • 2021
  Клиничка болница „Аџибадем Систина“
  Кардиологија
 • 2016-2017
  Клиника за кардиологија
  Интензивна нега (доктор по општа медицина)
 • 2015-2016
  Клиника за кардиологија
  Интензивна нега (доктор по општа медицина)
 • Кардиолошко здружение
 • Здржение за хипертензија
 • Здружение на интернисти
 • Член на ESC
 • Српски
 • Хрватски
 • Англиски
 • Германски
 • Италијански
 • Шпански
 • Book of Abstracts Кардиолошки конгрес Скопје 2013 (Прв автор)
 • Book of Abstracts Кардиолошки конгрес Љубљана 2019 (Коавтор)
 • 2014- Кардиолошки конгрес Скопје- Отварање на конгрес (водител на програмата)
 • 2015 – Водење на новинарски прашања (на англиски јазик)
 • 2014- Постер презентација Pulmonary Fibrosis due to ASD
 • 2019- Две орални прзентации на Кардиолошки конгрес Охрид
 • 2019- Is there a correlation between Duke treadmill score and carotid
 • 2019- Ecg features in a 60 year old survivor with Tertralogy of Fallot