fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р Ивана Хаџиванова

психолог, психотерапевт

2009

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет,

Психологија, Скопје  – Дипломиран психолог

 

2012

Гешталт психотераписки тренинг во согласност со програма на Европската асоцијација за Гешталт Психотерапија во Психотераписки Гешталт Тренинг Институт „Советувалиште за хумана соработка“ Скопје под водство на спец. мед. Психологија, психолог, гешталт-психотерапевт, тренер и супервизор Биљана Копрова

 

2014

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Постдипломски студии на Правен факултет „Јустинијан Први“, област Казнено право  и криминологија – Магистер на правни науки во областа на казнено право

 

 

 

 

2023

Воведен тренинг EFT Externship – „Емоционално фокусирана терапија за парови“, посетен воведен тренинг во Центар за емоционално фокусирана терапија во Белград, Србија предводен од Киријаки Полихрони, психолог, семејно-системски психотерапевт, тренер и супервизор, сертифицирана ICEEFT-Канада (Грција EFT)

 

 

2023

Сертифицирана едукација за ЕМДР-психотераписка техника за работа со трауми, под водство на клинички психолог и ЕМДР психотерапевт д-р Изабел Фернандез, претседател на Европската ЕМДР- асоцијација, спроведена во соработка со ЕМДР Италија и Комора за психолози на РСМ.

ЕМДР практичар

 

 

2021

Сертифицирана едукација за „Клиничка невропсихологија со невропсихолошка дијагностика“, одржана од „Когниција – Центар за невропсихологија, психотерапија и психологија“ предводена од м-р невропсихолог Тина Васков и д-р спец. мед. психологија Гордана Томиќ, клинички невропсихолог од Белград.

 

 

2021 – Во тек

Eдукативна програма за семејна-системска психотерапија при „Институт за брак, семејство и системска пракса – Алтернатива’’ во Скопје. Eдукативната програмата е според Европската асоцијација за Семејнасистемска психотерапија (ЕFTA). – Семеен-системски советник

 

2020

„Психолошка прва помош“ – Универзитет Џон Хопкинс,
Школа за јавно здравје Блумберг, оддел за Интернационално здравје (Он-лајн курс)

 

2019

Сертифицирана обука на ИОМ-ОН „Активно и критичко размислување – Обука за фасилитатор“ спроведена од Данијела Торбица и Алена Велагиќ од мисијата на ИОМ-ОН во Босна и Херцеговина за потребите на Мисијата на ИОМ-ОН во Скопје.

 

2019

Сертифицирана обука „Научи да играш терапија“ (Learn to Play Therapy) од проф. д-р Карен Стагнити од Универзитетот Дикин, Австралија, одржана во Белград во организација на INA Play Therapy.

 

2018

Сертифицирана едукација „Психодијагностичка“  одржана во Институт за брак, семејство и системска пракса „Алтернатива“ – Скопје, водена од клинички психолог, семеен-системски психотерапевт и тренер Натка Пачовска.

 

2017

Обука во два дела за „Психолошка поддршка на родители на деца со посебни потреби“ Реализирана од Ресурсен центар и проф. д-р Дијана Белевска, проект финансиран од УНИЦЕФ – „Проширување на можностите за социјална инклузија и подобрување на квалитетот на животот на децата со попреченост преку зајакнување на нивните родители и семејства“.

 

2017

Тренинг „IC Thinking, MOVIE-Q“ и сертификација за фасилитатор за спроведување работилници со млади за превенција на насилен екстремизам и покачување на интегративната комплексност, водена од проф. д-р Сара Севиџ, Универзитет Кембриџ, одржана во Сараево, Босна и Херцеговина (Проект на ИОМ-ОН) – Фасилитатор за „IC Thinking, MOVIE-Q“

2024

психолог, психотерапевт

Центар за деца со пречки во развој

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

 

2017 – вработување во тек

НЕОКОРТЕКС – Центар за психотерапија, психодијагностика, тренинг и едукација во Скопје

Основач;  психолог и  психотерапевт

 

2017 – 2022

ИОМ-ОН Интернационална организација за миграција Скопје

Психолог консултант; тренинг-експерт за ментално здравје; фасилитатор на групни обуки за млади

 

 

2012 – 2022

Здружение на граѓани „ЕГАЛ“

Психолог, психотерапевт

 

2012 – 2020

Tренинг-центар за пилоти, Касарна Петровец

Проект на Министерството за одбрана на РСМ во соработка со Република Израел

Психолог за скрининг на кандидати за воени пилоти за хеликоптерските единици на АРМ и МВР во РСМ

 

2011 – 2014

ЛУЛКА – Здружение за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца

Психолог, психотерапевт и предавач (надворешен соработник)

 

2008 – 2012

Универзитетска клиника за психијатрија – Клинички центар „Мајка Тереза“ Скопје

Медицинска сестра

 

*Член на Комора на психолози, поседува посебна лиценца од областа на психологија на здравје – психотерапија

*Член на Суд на честа од прв степен

*Член на комисија за приватна пракса

*Поранешен претседател на секција на супервизори, актуелно член

*ЕАГТ – Член на Европска асоцијација за гешталт психотерапија

*МАГТ – Член на Македонска асоцијација за гешталт психотерапија – контакт *Член на Националната асоцијација за ЕМДР-терапија, Република Северна

Македонија, поранешен член на Управен одбор