fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Ирена Шуплиновска-Јордановска

Специјалист по гинекологија и акушерство

2013
Специјалист по гинекологија и акушерство – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2006
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2005
Internship, Клиничка болница„ Св. Лука“, Гвардаманџиа, Малта, Оддел за перинатологија
Универзитет Малта, Малта
2004
Клиничка болница „Сплит“, Сплит, оддел за патологија, судска медицина и цитологија
Универзитет Сплит, Хрватска

2013 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за гинекологија и акушерство, специјалист по гинекологија и акушерство
2012
Клиничка болница Аџибадем Систина
Општ лекар
2007 – 2012
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство, специјализант

Англиски
Италијански
Германски