fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Гордана Маческа Баџакова

Специјалист по педијатрија

2008
Нас. Вонреден професор по педијатрија
Медицински факултет, Скопје
2004
Нас. Доцент по педијатрија
Медицински факултет, Скопје
2000
Доктор на медицински науки
Медицински факултет, Скопје
Тема “Фактори кои влијаат врз еволуцијата на астматска болест во детството“
2001 – 2003
Носител на научно истражувачки проект “Мерење на Blatella germanica во домот кај дете болно од астма”,
финансиран од Министерство за наука, Р. Македонија
1992
Специјализација по педијатрија
Медицински факултет, Скопје
1983
Дипломирала при Медицинскиот факултет
Скопје, општа медицина

2004
Универзитетска клиничка болница, Берн, Швајцарија
ментор проф. д-р Кремер,
едукација за body pletismographia кај деца
1996
Универзитетска клиничка болница, Леиден, Холандија
– научно истражувачка лабораторија кај проф. д-р Штерк, fellowship,
усовршување за мерење на азотниот оксид (FE No) во издишаниот воздух
и induced sputum eosinophilia кај астматски болни,
1994
Универзитетска клиничка болница, Мастрихт, Холандија
Оддел за педијатрија, ментор проф. д-р Кујтен
усовршување за третман на акутна дезобструкција на дишното стебло користејќи инхалирачки раствор Ventolin, и третман со инхалирачки Budenozide,
1993
Универзитетската клиника L’hôpital Trousseau, Париз, Франција,
Клиника по педијатрија, (Prof. Tournier/Prof. Boulee),
усовршување за белодробна функционална дијагностика кај деца со астматска болест, цистична фиброза, хронична пневмопатија и алергологија,
1992
„Univeristy of Oulu“, Финска
Оддел за педијатрија (Prof. Lina)
дијагностика и третман на астмата и хроничните белодробни заболувања кај децата,
1987
Институт за мајка и дете, Белград, (проф. Шичевиќ)

2010 – сега
Клиничка болница “Аџибадем Систина“, Скопје,
Кабинет за пулмологија, алергологија и функционална белодробна дијагностика кај децата, основач и шеф на кабинетот,
2008 – 2010
Приватна ординација за пулмоалергологија, Скопје,
2002 – 2008
Институт за белодробни болести кај децата – Козле, Скопје,
Оддел за астматска болест, белодробна функционална дијагностика и алергологија, началник на одделот,

2002 – 2008
Координатор и едукатор за дијагностика и третман на астматската болест кај децата во Р. Македонија,
2002
Публикувана книга “Астмата и вашето дете“, коавтор,
1999 – 2001
Директор на Институт за белодробни болести кај децата – Козле, Скопје,
1996 – 2002
Институт за белодробни болести кај децата – Козле, Скопје,
Оддел за астматска болест, белодробна функционална дијагностика и алергологија, шеф на одделот,
1992 – 1996
Институт за белодробни болести кај децата – Козле, Скопје,
Оддел за астматска болест, белодробна функционална дијагностика и алергологија,
Шеф на отсек за функционална белодробна дијагностика и алергологија,
1985 – 1992
Институт за белодробни болести кај децата – Козле, Скопје,
Оддел за астматска болест, белодробна функционална дијагностика и алергологија,
Стажант и специјализант по педијатрија.

Македонското педијатријско здружение (МПЗ),
Македонското респираторно здружение (МРЗ),
Европската асоцијација за алергологија и клиничка имунологија (ЕААCI),
Европското респираторно здружение (ERS).

Англиски
Француски