fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Емилија Велјаноска Мариноска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2008
Специјалист по анестезиологија со реанимација – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2001
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезиологија со реанимација и интензивно лекување, специјалист по анестезиологија и интензивно лекување
2002 – 2010
Специјална болница за ортопедија и трауматологија – Св. Еразмо – Охрид

ЗЛАРИЛ (здружение на анестезиолози на Македонија
ESA