fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Емилија Мирчевска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2009
Специјалист по анесетезија и интензивно лекување – Медицински факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2007
Магистрира на анестезиологија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2004
Медицински Факултет во Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2012- сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиохирургија
2010-2012
Специјална болница за кардиохирургија Филип 2
Оддел за анестезија, кардиоанестезиолог