fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Ељвис Мустафа

Специјалист по кардиохирургија

2013
Субспецијализација по кардиохирургија
Универзитетски Клинички Центар во Тузла, Босна и Херцеговина
2011
Специјализација по општа хирургија, Клиника за кардиоваскуларни болести
Универзитетски Клинички Центар во Тузла, Босна и Херцеговина
2005
Медицински факултет во Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
2004
IPPNW, Missionsarztliche Klinik,
Оддел за интерни болести и оддел за хирургија Вурзбург, Р. Германија
2004
Програма IFSMA,
Оддел за кардиохирургија, Проф. Томаш Хајек, Плзен,
Р. Чешка

2014 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиохирургија

– Втора награда на VI меѓународен симпозиум на колопроктолози во Белград 2009 година како автор на научен труд: „Утицај нивоа хируршког искуства економске показатење у колоректалној хирургии“
Автори: Д-р Франко Мировиќ, Д-р Фуад Пасхиќ, Д-р Ељвис Мустафа
Комисија: Проф. д-р Зене Кохен, Проф. д-р Мика Рабау, Академик Бранимир Гудиќ

Англиски
Германски