fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Душко Михајлоски

Специјалист по радиодијагностика

2004
Специјалист по радиологија
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

1996
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за дијагностичка и интервентна радиологија,радиолог, шеф на оддел за радиологија
2008 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за радиологија,радиолог, шеф на оддел за дијагностичка неврорадиологија

2004 – 2010
Медицински факултет – Скопје, Асистент
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1999 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за радиологија, радиолог