fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Драган Смилевски

Специјалист по градна хирургија

2011
Курс за видео асистирана торакоскопска хирургија

2011
Клинички болнички центар, Загреб
Клиника за уво нос и грло и хирургија на врат, минимално инвазивна тироидектомија

2004
Болница Папагеоргиу, Солун
Oддел за кардиоторакална хирургија

2001
Специјалист по хирургија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

1995
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за торако- васкуларна хирургија
1998 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за торакална и васкуларна хирургија, хирург
1995 – 1998
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за торакална и васкуларна хирургија, волонтер

– Македонско лекарско друштво
– Здружение на хирурзи на Р. Македонија