fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Доц. д-р Дарко Саздов

Специјалист по анестезиологија и интензивно лекување

2010
Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2005
Дипломира на Медицински факултет – Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2012 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија и интензивно лекување, Специјалист по анестезиологија и интензивно лекување

2008 – 2012
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување, специјалист по анест. и инт. лекување

2007 – 2008
Приватна здравствена установа – Неурон – Скопје, општ лекар

ESRA – European Society for Regional Anesthesia
ESA – European Society of Anesthesiology
ЗЛАРИЛ – Здружение на лекари за критично болни
МСА – Македонска асоцијација на анестезиолози