fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Даница Пендовска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

1984
Медицински факултет
Св.„Кирил и Методиј“

1991
Постипломски студии (без одбрана на тема)
Св.„Кирил и Методиј“

1992
Специјализација по анестезиологија со реаниматологија
Св.„Кирил и Методиј“

2002
Мастер курс (6 месеци) по ургентна медицина

2015
Стручен престој
UCLA LA

2015
Стручен престој
Hik hospital-Istanbul

1984-1985 (6 месеци)
Здравствен дом Ростуше
Општ доктор

1986-2020 јуни
ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ
Анестезија со интензивно лекување

2020 јуни
КБ „Аџибадем Систина“
Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

Благодарности од два пациенти изразени во дневен печат, благодарница од МЛД

англиски, српски, хрватски, италијански