fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Даниела Симоновска

Специјалист по нефрологија

2015
Специјализација по Интерна медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2005
Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2014 – сега
Клиничка болница аџибадем Систина
Ургентен центар, Општ доктор
2007 – 2014
ЈЗУ Здравствен Дом на Скопје – Скопје
Итна медицинска помош, доктор
2001 – 2006
ЈЗУ Здравствен Дом на Скопје – Скопје
Итна медицинска помош, медицинска сестра

Лекарска Комора на РМ
Македонско Лекарско Друштво
Ченство во здрушение на интернисти на РМ