fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Даниела Јованова

Специјалист по гинекологија и акушерство

2011 – во тек
Докторски студии по клиничка медицина, гинекологија и акушерство
Медицински факултет Ниш
1996
Специјалистички испит по гинекологија и акушерство
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
1990
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2015
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за гинекологија и акушерство
1996-2004
помлад асистент/асистент на Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
1999-2004
Шеф на Отсек за оперативна гинекологија и онкологија
ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство
2007- 2012
Началник на родилна сала
ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство
2012-2014
Началник на патолошка и ризична бременост
ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

Лекарска комора
Здружение на гинеколози и онколози
Здружение на гинеколози и опстетричари
Здружение на акушери