fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Дамјан Павлов

Доктор по општа медицина

2017-2023

Медицински факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 

2013-2017

СОУ „Ванчо Прке“ – Виница

 

2005-2013

ОУ „Гоце Делчев“ – Виница

2023

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

Одделение за трауматологија и ортопедија

 

 

2022

Near East University во С. Кипар

Обука на Оддел за ортопедија и трауматологија

 

 • Активен член на ММСА Скопје (Македонска медицинска студентска асоцијација), 2021-2022
 • Национален офицер за сексуално и репродуктивно здравје и права вклучувајќи ги ХИВ/СИДА (SCORA)при ММСА Скопје, 2021-2022
 • Член на Комисија за образование при ФСС на Медицински факултет при УКИМ во Скопје, 2022-2023

Англиски јазик

Ко-автор на 2 поглавја на „Atlas of Differential Diagnoses: Neonatal Dermatology“ – проф. д-р Катерина Дамевска и соработници (во изработка)

 • Говорник на панел-дискусија при EU House во Скопје на Светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА, 2022
 • Говорник на панел-дискусија при EU House во Скопје на Светскиот ден на свесноста за аутизам, 2023
 • Ученик на генерација (2013-2017), СОУ „Ванчо Прке“ – Виница
 • Сертификат за познавање на англисиот јазик на ниво Ц1 (Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International), 2016
 • Специјална награда за решавање глобален проблем на Интернационалниот натпревар за млади научници во Романија, 2016
 • Учество на ЕМСА Летна школа по ургентна медицина, 2018
 • Сертификат за пасивно учество на Spine Expert Group Hybrid Meeting, 2021
 • Сертификат за пасивно учество на Pre-Congress Courses (WPA Regional Congess 2021 “PSYCHOPATHOLOGY IN PERIODS OF TRANSITION”), 2021
 • Учество на Летна школа за студени по медицина организирана од ММСА, ЕМСА и ЗСМ, 2021
 • Награда за најдобро орално презентирање на клинички случај на 43- от Интернационален медицински научен конгрес на ММСА, 2022
 • Уверение за организација и предавање на Првиот интернационален конрес на ФСС, 2023
 • Сертификат за активно учество со презентација на клинички случај на International Case Report Congress на МЛД, 2023