fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Изабела Божиновска

Специјалист по радиологија

2011-2017
Медицински Факултет
Дипломиран доктор по општа медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р. Северна Македонија

2018 – 2022
Специјализација Радиологија
Специјалист по Радиологија
ЈЗЗУ Институт за Радиологија, Скопје, Р. Северна Македонија

2022
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Радиологија, доктор по општа медицина

МАР – Македонска Асоцијација на Радиолози
ESR- European Society of Radiology

Англиски јазик – BULATS, Cambridge English CEFR Level C1
Англиски јазик – C1- Филолошки Факулет Блаже Конески – Скопје, Р. Северна Македонија

I. Jovanovska, E. Peneva, M. Grunevski – Pulmonary tromboembolism as a post Covid – 18 complication in a patient – Case report 2nd International Symposium on Trombosis, Macedonian Society of Cardiology.

I. Jovanovska, Z. Jovanovska, M. Grunevski- THE ROLE OF TELERADIOLOGY IN THE EVENT OD THE COVID – 19 PANDEMIC – IDEA, Int. J. Sci. Arts. 5 (2021)9: 89-94

2018- Сертификат за успешно завршена професионална размена на Оддел за Интерна Медицина, Ријазански Медицински Универзитет, Ријазан, Русија.
2020- Radiopedia Virtual Radiology Conference
2021- Сертифицирано учество на првиот национален курс за перкутани биопсии со Hand- on тренинг – Градска Општа Болница 8ми септември – Скопје, Р. Северна Македонија
2021- Сертифицирано учество на стручен состанок – Стандардизација и оптимизација на протоколи, зрачни дози во радиологија со посебен осверт на онколошки пациенти- Македонска Асоцијација на Радиолози, Скопје, Р. Северна Македонија.