fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Бранко Блажевски

Специјалист по неврохирургија

2016

Стручно усовршување од областа на минимална инванзивна спинална хирургија

Приватна болница за неврохирургија Аксис, Хрватска

2014

Стручно усовршување од областа на неврохирургијата

Dietrich Bonhoeffer Klinikum Германија

2008

Професионално усовршување од областа на тумори на трета комора на мозок

Клиника за неврохиругија Белград, Србија

2007

Професионално усовршување од областа на неуроендоскопија

Клиника за неврохиругија Белград, Србија

1985

Медицински факултет Беглград, Србија

 

2024

Специјалист по неврохирургија

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

20021-2024

ПЗУ Дискус медика

Специјалист неврохирург

2019

Ремедика

Консултант неврохирург

2019

Еуроиталија

Специјалист неврохирург

2018

Жан Митрев

Специјалист неврохирург

2017

Ремедика

Консултант неврохирург

2016

Жан Митрев

Специјалист неврохирург

1996-2014

Клиника за неврохирургија

Специјалист неврохирург

1992-1996

Служба за итна медицинска помош Битола

Општ лекар

1987-1988

Медицински центар Битола

Општ лекар

  1. Агресивен третман кај пациенти со спонатана интравентрикуларна хеморагија во коматозна состојба

Панговски И, Блажевски Б

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 691

  1. Време на хоспитализација на оперирани болни од лумбална дископатија

Панговски И, Чапароски А, Блажевски Б, Шумковски Р, Милошевски М

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 706

  1. Хидроцефалус со низок притисок и неговите алтерации врз мозок кај деца

Панговски И, Чапароски А, Блажевски Б, Шумковски Р, Милошевски М

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 721

  1. Хируршки третман кај окултниот спинален дизрафизам

Чапароски А, Панговски И, Блажевски Б

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 721

  1. Рецидивни интракранијални менингеоми – фактори за нивно појавување

Панговски И, Чапароски А, Столевски В, Блажевски Б

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 721

  1. Епилесијата како предикторен фактор во квантитетот и квалитетот волекувањето на малигните мозочни тумори

Панговски И, Чапароски А, Столевски В, Блажевски Б

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 721

  1. Функционални и морфолошки резултати при оперираните цервикални спондилози

Угриновски Ј, Блажевски Б

Рецензиран во билтенот на Универзитетот “„Св. Кирил и Методиј“ бр 721

  1. Значење на туморските маркери (NSL, CEA, CA 153, MCA, CA125 ) за туморите на мозокот

Панговски И, Поленаковиќ Б, Блажевски Б, Тошева О

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 721

  1. Хируршки третман на спина бифида цистица

Чапароски А,  Мирчевски М, Панговски И, Блажевски Б

Рецензиран во билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр 721