fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. Д-р Борче Петровски

Специјалист по кардиологија

2000
Супспецијализација по кардиологија
Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
1988
Докторат по кардиологија
Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
1983
Специјализација по интерна медицина
Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
Магистериум
Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
1977
Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2016 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Кардиологија
2011-2016
Супспецијалистичка ординација – Кардиологија „Прима“
2007 -2014
Специјална болница за интервентна кардиологија – Приштина
Водич на лекарскиот тим
2002 – 2006
Универзитетска клиника за кардиологија
Директор
1978 – 2007
Универзитетска клиника за кардиологија
Шеф на Оддел за интервентна кардиологија

Здружение на кардиолозите на Р Македонија – Претседател од 1998 – 2010
American College of Cardiology- Felloe
European Society of Cardiologists – Fellow

Автор и коавтор на преку 220 публикации

Активно
Англиски
Француски
Руски

Пасивно
Турски
Албански