fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Бољетин Зенуни

дефектолог

2023-…

обработка на мастер теза од областа на аутизам

Државен универзитет во Тетово

 

 

2019-2020

I и II модул

сензорна интеграција

Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје

 

 

2017

Специјална едукација и рехабилитација

Државен универзитет во Тетово

2023

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

детски болести

специјален едукатор – дефектолог

 

2018-2023

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слуџ, говор и глас

Скопје

Специјален едукатор оддел Слух

 

 

Албански

Англиски

Француски

Шпански

ТВ 21 емисија Pastel

2023

Благодарница за особено залагање и придонес во работата на заводот – ЈЗУ Завод за рехабилитација на слуџ, говор и глас

 

12.2021

Благодарница за особено залагање и придонес во работата на Заводот – ЈЗУ Завод за рехабилитација на слуџ, говор и глас

 

04.2021

Благодарница за особено залагање и придонес во работата на Заводот – ЈЗУ Завод за рехабилитација на слуџ, говор и глас