fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Благоја Велковски

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2012
Магистер по Менаџмент во здравство и фармација
Европски универзитет – Скопје, Р. Македонија
1997, 1998, 2000

Усовршување од областа на анестезија и реанимација – Horsens Hospital
Horsens Danska
1996

Усовршување од областа на анестезија и реанимација – Rigs Hospital
Kopenhagen, Danska
1995

Усовршување од областа на анестезија и реанимација – Клинички Центар Љубљана
Љубљана, Словенија
1993
Специјалист по анестезија, реанинација и интензивно лекување – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1984
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување, специјалист по анестезија и реанимација
2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување, специјалист по анестезија и реанимација
1987 – 2001
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување

ЗЛАРИЛ – Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Македонија
ESRA – Европско здружение за локална анестезија