fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Билјана Црцарева

Специјалист по нуклеарна медицина

2011 – во тек
Докторски студии – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2010
Специјалист по нуклеарна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2008
Магистер по медицински науки – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2003
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2014 – во тек
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за нуклеарна медицина и ПЕТ центар
2003-во тек
Дијагноза и третман на болести на тироидна жлезда
2005 – 2014
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина – Медицински факултет
Лекар специјалист, асистент по патофизиологија и нуклеарна медицина
2003 – 2005
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина – Медицински факултет
Волонтер, лекар

Македонско лекарско друштво
Здружение по нуклеарна медицина на РМ
Европска асоцијација по нуклеарна медицина (EANM)
Интернационална агенција за атомска енергија (IAEA)

Сертификат за работа на хибридни машини SPECT/CT и PET/CT – Италија 2013
Сертификат од областа на инфекции и инфламации и нуклеарна медицина – Холандија 2008
Награда за најдобар студент на медицинскиот факултет – 2003
Најдобар асистент за: 2004,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 година

Англиски
Италијански