fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Биљана Тортевска

Специјалист по медицинска биохемија

2019
Упис на докторски студии на Медицински факултет во Скопје
Школа за докторски студии на УКИМ – Скопје

2005
Специјализација по клиничка биохемија на Медицински факултет во Белград Универзитет во Белград

1996
Медицински Факултет, Скопје
УКИМ- Скопје

2020
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
специјалист по медицинска биохемија

01.10.20
ПЗУ Општа болница „Ремедика“ – Скопје
Специјалист по медицинска биохемија

2018-2019
ПЗУ Ситилаб – Скопје Специјалист по медицинска биохемија

2008-2017
ПЗУ Поликлиника Карпош, Дијагностичка лабораторија – Куманово
Специјалист по медицинска биохемија

2001-2007
Клинички центар на Црна Гора, Центар за лабораториска дијагностика
Специјализант и специјалист по клиничка биохемија

1998-2001
ЈЗУ- Здравствен дом Бар, Црна Гора, Оддел за општа пракса и домашна посета
Лекар по општа пракса

Член на МЗМБЛМ „Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина“
Член на Европското здружение на специјалисти по лабораториска
медицина – EuSpLM при EFLM.

Специјалистички труд: „Одредување на масена концентрација на CK-MB со
MEIA -метода и споредба со одредување на ензимската активност на CK-MB
со метода на имуноинхибиција”

Англиски – одлично познавање
Француски, италијански – основно познавање