fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

2009
Примариус
Министерство за здравство – Република Македонија
1994
Специјалист по педијатрија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1985
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за педијатрија
2002 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје, Р. Македонија
Оддел за транспорт, шеф на одделот
1997 – 2007
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
Медицински факултет – Скопје, асистент по педијатрија
1994 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје, Р. Македонија
Клиника за детски болести, оддел за интензивна нега
1988 – 1994
Универзитетски клинички центар – Скопје, Р. Македонија
Клиника за детски болести, практикант

Во 2002 г. Учествува во формирањето на итниот транспортен сервис за новородени деца на ниво на цела република. На Клиниката за детски болести бил шеф на отсек за витално загрозено поголемо дете

2009 – Труд од областа на интрахоспиталните инфекции кај новородени во услови на неонатална интензивна нега.