fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Анета Демерџиева

Специјалист по педијатрија

1991
Медицински факултет – Скопје,
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
2000
Специјалист по педијатрија, Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
2002
Магистер по педијатрија, Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
2012
Доктор на науки од областа на педијатрија, Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија

1996 – 2000
Клиника за детски болести – Скопје, специјализант
2000 – 2015
Клиника за детски болести – Скопје,
Оддел за доенче и метаболизам и Оддел за психофизиологија, Шеф на оддел
2015- сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за педијатрија

1996 – 2000
Клиника за детски болести – Скопје, специјализант
2000 – 2015
Клиника за детски болести – Скопје,
Оддел за доенче и метаболизам и Оддел за психофизиологија, Шеф на оддел
2015- сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за педијатрија