fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Андреја Арсовски

Специјалист по градна хирургија

2000
Медицински факултет Скопје
Доктор на медицински науки

1995
Субспецијалист по градна хирургија
Медицински факултет Скопје

1993
Специјалист по општа хирургија
Медицински факултет Скопје

1984
Општа медицина
Медицински факултет Скопје

2007-2022
ПЗУ Ремедика Скопје
Стручен Директор

2005-2006
Универзитетски Клинички Центар
Генерален Директор

2004
Министерство за здравство
Заменик на министерот за здравство во владата на Р. Македонија

2002
Директор на клиника за тораковаскуларна и кардиохирургија
Директор

1988
Клиника за тораковаскуларна и кардио хирургија
Одделенски лекар

Здружение на Хирурзи на Македонија
Респираторно здружение на Македонија
European Respiratory Society
European Association of Thoracic Surgeons
European Association of Emergency Surgery
World Association of Hydatology

Англиски, Руски

Околу 150 публикувани публикации како автор и коавтор

• Благодарници и награди од Македонски Лекарско Друство, Универзитетски Клинички Центар, Клиника за Детски Болести, Здружение на Кардиоторакални Хирурзи на Србија и Црна Гора, Катедра за Интена Медицина, Црвен Крст на Македонија, бројни писма на благодарност од пациенти и нивни семејства
• Награди
• Македонски Лекарско Друштво