fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Ален Јовчевски

Специјалист по општа хирургија, Супспецијалист по дигестивна хирургија

2010
Universite catholique de Louvain, Универзитетска клиника Ст. Лук – Брисел –

Хепатобилиопанкреатична хирургија и црнодробна трансплантација
2005
Специјализација по хирургија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2003
Универзитетска клиника за хирургија(АКХ) – Allgemeines Krankenhaus der Stad Wien
Оддел за дигестивна хирургија

1998
Дипломира на Медицински факултет – Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за дигестивна хирургија, Хирург
2002 – 2010
Клиника за дигестивна хирургија

ESOT Student Travel Grants 2009 – за континуиран придонес во заедницата на органска трансплантација.