fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Александра Хаџи-Димова

Доктор на медицина, Диетолог

2003

Медицински факултет Скопје

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје

2014

Магистерски студии (во тек)

нутриционизам

Технолошко-технички Факултет Велес

Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола

2015

Оддел за клиничка и амбулантска диетологија

Маслак – Р.Турција

2015
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за диетологија
2012-2014
Центар за здрава храна
2006-2015
Септима
Innotech international , Франција
2005
Стручен соработник
Дијагностичка лабораторија Авицена
2004
Кабинет за дијабет
Здравствен дом поликлиника Јане Сандански