fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Александар Сајковски

Специјалист по педијатрија

2009

Медицински факултет – Скопје, виш научен соработник по предметот педијатрија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија
1998

Доктор по медицински науки – Медицинскиот факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија
1991
Специјалист по педијатрија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Р. Македонија
1984
Медицински факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Р. Македонија

2011 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за интензивна терапија и неонатологија
2005 – 2011
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за детски болести – Скопје, оддел за интензивна терапија, шеф на одделот
1996 – 2005
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за детски болести – Скопје, шеф на отсек за третман на витално загрозено недонесено и мало дете
1990 – 2005
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за детски болести – Скопје, Одделение за интензивна терапија, педијатар интензивист
1986 – 1987
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за детски болести – Скопје, стажант

Европското здружение за парентерална и ентерална исхрана и метаболизам (ЕСПЕН)
Редакционен одбор на Билтенот на Македонската лекарска комора и активен партиципант во активностите на самата комора
Неонатолошко управнички комитет на Р. Македонија – Министерство за здравство
2000 – 2001 – Совет на здравствено-воспитна и хуманитарна дејност – Македонски црвен крст, претседател
член на Европското здружение за парентерална и ентерална исхрана и метаболизам (ЕСПЕН)
2002 – Македонското здружение за парентерална и ентерална исхрана (МСПЕН), секретар
Здружение на педијатрите на Македонија, потпретседател
претставник на Здружението на педијатрите на Македонија во Унијата на националните здруженија на педијатрите во Европа

Англиски
Француски