fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Александар Николиќ

Специјалист по кардиохирургија

Додипломски студии:
1979 – 1983
Средно медицинско училиште
Нови Сад, Југославија
1983-1984
Воена служба
Воена болница „ВМА“
Белград, Југославија
1984 – 1990
Доктор
Универзитет во Нови Сад
Медицински факултет
Нови Сад, Југославија
Постдипломско образование:
1990 – 1991
Стажирање
Болниците и клиниките на Универзитетот во Нови Сад
Нови Сад, Југославија
1991 – 1995
Специјализант, општа хирургија
Болниците и клиниките на Универзитетот во Нови Сад
Нови Сад, Југославија
1995 – 2006
Оддел за кардиохирургија, Институт за кардиоваскуларни болести Дедиње
Кардиохирург – постар консултант, а од 2003 година визитинг виш консултант – Оддел за кардио-торакална хирургија, Институт за здравствена заштита на мајка и дете – Белград
Друго образовно искуство:
1990, август-сеп.
Посетител на размена на студенти
Оддел за општа хирургија
Понтеведра, Шпанија
1998, јули-декември
Визитинг кардиохирург
Клиничка фондација Кливленд, Охајо, САД
2000, април
Втор симпозиум за митрална реконструктивна хирургија
Болница „Сан Рафаеле“, Милано, Италија
2003, мај-ноември
Соработник за обука на Одделот за хирургија на срце
Кардио-торакален центар во Монако, Кнежевство Монако

Медицински институции:
o Институт за кардиоваскуларни болести на Војводина, Сремска Каменица
o Институт за кардиоваскуларни болести Дедиње, Белград (1995-2006г., постар хирург)
o Институт за кардиоваскуларни болести на Војводина, Сремска Каменица (од 2006 година, директор на Одделот за кардиохирургија)
o 2007-2012г. Специјална болница „Филип Втори“, Скопје, Македонија (постар хирург)
o 2008-2017г., Подгорица, Црна Гора, Клинички центар, началник на Одделот за кардиохирургија
o Од 2015 година, Скопје, „Аџибадем Систина“, Македонија
o Од 2018 година, медицински консултант во многу западни амбасади, меѓу кои и Американската регионална медицинска канцеларија во Белград, Србија

Хируршка секција на Српското лекарско здружение
Српско здружение за кардиоваскуларна хирургија
Меѓународно здружение за кардиоваскуларна хирургија
Меѓународното здружение на кардио-торакални хирурзи
Европска асоцијација на кардиоторакални хирурзи
Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија
Здружение на торакални хирурзи СТС
Здружение „Евро-азиски мост“ (Научен претседавач на 11-то Годишно собрание)

1995
Завршен испит на специјализација по општа хирургија со одличен резултат. Медицински факултет во Белград
2000
Наслов на магистерски труд:
„Значење на хомоцистеинот како фактор на ризик кај коронарна срцева болест“,
Медицински факултет во Белград
2002
Завршена потребната обука по општа хирургија и специјалност по кардиоваскуларна хирургија FEBTCS – Европски одбор на торакални и кардиоваскуларни хирурзи
2005
Докторат, Медицински факултет на Универзитетот во Белград
„Евалуација на оксидативниот стрес на срцевиот мускул и антиоксидативна заштита во текот на операција на отворено срце“

Хируршки третман на исхемична срцева болест
Хируршки третман на валвуларна срцева болест
Хируршки третман на аорта
Минимално инвазивна валвуларна хирургија
Трансплантација на срце – бели дробови
Хируршки третман на срцева инсуфициенција

Автор на 16 трудови објавени во меѓународни и домашни медицински списанија, и коавтор на три учебници

Д-р Николиќ извршил повеќе од 8000 операции на отворено срце како хирург постар консултант (исхемична срцева болест, валвуларна хирургија, минимално инвазивна валвуларна хирургија, хирургија на аорта и супраортни разгранувања, конгенитална срцева болест – кај возрасни, TAVI, TAH)