fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Прим. д-р Александар Крстевски

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

1990
Болница Брадстурп – Данска
Анестезиолог – консултант
1982, 1984
Болница Сонеборг, Данска
Анестезиолог – консултант
1987
Медицински факултет – Скопје, асистент по анестезија и реанимација
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1981
Специјалист по анестезиологија и реаниматологија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1976
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
1987
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за уво, грло и нос , оддел за реанимација, шеф на оддел
1987 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за уво, грло и нос

ЗЛАРИЛ – Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Македонија
Македонско здружение на лекари
Меѓународно здружение на анестезиолози
Европско здружение за локална анестезија